Change Inc. (NL)

Change Inc. is het platform voor duurzame verandering. Sluit je aan en verander mee. Volg het laatste nieuws over duurzaamheid en het bedrijfsleven.

"Zeescheepvaart moet schoon, punt”
7/9/2022, 05:00:00

meer ...

Nu is echt alle melk van supermarktketen Plus biologisch
7/9/2022, 04:38:00

meer ...

log

'Wie goed om zich heen kijkt, ziet de duurzaamheid verandering gebeuren'

(Prof. Jan Jonker, hoogleraar Duurzaam Ondernemen)

Onze Visie en Dienstverlening

Onze Missie:
Bedrijven en organisaties begeleiden bij verduurzaming van de bedrijfsvoering,
hierdoor concurrentievoordeel behalen en concreet bijdragen aan een duurzamere samenleving.

Greenway Consultancy is ervan overtuigd dat succes op (langere) termijn is voorbehouden aan bedrijven die waarde weten te creëren door in te spelen op de economische, maatschappelijke en milieubehoeften van de wereld om hen heen.

Door duurzaamheid als strategische kans te zien, en deze te

Visie en aanpak Greenway Consultancy


Duurzaamheid is hét thema voor nu en in de toekomst. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt de normaalste zaak van de wereld. Socialer Ondernemen wordt gemeengoed.

benutten, wordt een enorm potentieel aan ideeën, creativiteit en innovatie aangeboord.

Bedrijven en organisaties die Duurzaam en Sociaal Ondernemen spelen een voortrekkersrol in de transitie naar een duurzame samenleving en worden daarvoor beloond door hun klanten, leveranciers en andere stakeholders.

De unieke bijdrage van Greenway Consultancy om organisaties succesvol te begeleiden naar een duurzame bedrijfsvoering:

  • Persoonlijke benadering
  • Professioneel
  • Kwaliteit leveren
  • Maatwerk: Samen met u én passend bij uw bedrijf of organisatie
  • Uw bedrijf of organisatie verder helpen door meerwaarde te creëren
  • Waarmaken wat we afspreken.
MVO

Duurzaam Ondernemen is te beschouwen als opbrengstfactor, ofwel extra waardecreatie,voor zowel de maatschappij, het milieu als de organisatie. Investeringen hierin leveren zowel financieel (kostenbesparing en duurzame inkoop) als qua innovatie, nieuwe klanten, marktpositie (imago en onderscheidend vermogen!) en medewerkers motivatie voordeel op.

Ieder bedrijf en organisatie is uniek. Duurzaamheid keuzes moeten daarom aansluiten bij de ambities, doelstellingen en bedrijfscultuur van de organisatie.

Greenway Consultancy stelt het bedrijf of de organisatie centraal en daagt haar uit strategie en bedrijfsvoering met een frisse, duurzame, blik en kritisch te bekijken. Dit op een praktische manier, zonder dikke rapporten.

Samen identificeren we welke duurzaamheidsdoelstellingen het beste bij uw strategische, ethische en financiële doelen passen en vertalen deze in concreet Duurzaamheidsbeleid, een Duurzame Agenda en een Duurzaam Actieplan.


Dienstverlening Greenway Consultancy


Greenway Consultancy biedt een breed palet aan dienstverlening voor het realiseren van een duurzame bedrijfsvoering, zoals:

  • Ondersteuning bij het formuleren van duurzaamheid & MVO-doelstellingen en doorvertaling in een Duurzaam Actie Plan

Ondersteunen, adviseren en faciliteren bij het formuleren en uitvoeren van uw MVO-strategie en -beleid.

  • Projectmanagement

Uitwerken structuur, organisatie & management en uitvoering van het Duurzaamheid Actie Plan & Projecten.

  • Workshops, trainingen en presentaties over duurzaamheid & MVO

Voor bedrijven, (maatschappelijke) organisaties, medewerkers en ZZP-ers die interesse hebben in duurzaamheid & MVO en willen weten wat ze hiermee kunnen.

actplanm

Door een investering ad. € 2.500,00 binnen drie maanden een vliegende start met duurzaamheid en MVO maken.


Diensten kunnen zowel individueel, projectmatig als in pakketvorm afgenomen worden. Afhankelijk van de grootte van uw organisatie en uw wensen hanteert Greenway Consultancy vaste tarieven voor bijvoorbeeld het opstellen van een MVO-visie en bijbehorend stappenplan of het uitvoeren van een Quickscan.

Daarnaast levert Greenway Consultancy maatwerk in de vorm van consultancy, project management en uitvoering van (in-company) trainingen, presentaties en workshops.