Change Inc. (NL)

Change Inc. is het platform voor duurzame verandering. Sluit je aan en verander mee. Volg het laatste nieuws over duurzaamheid en het bedrijfsleven.

"Zeescheepvaart moet schoon, punt”
7/9/2022, 05:00:00

meer ...

log

'Duurzaamheid leidt tot anders denken en een andere blik op situaties.

Anders denken ontketent het vermogen om te innoveren' (Daniel Aronson, Deloitte)

Introductie

Samen met klanten op een efficiënte, bedrijfseconomisch verantwoorde en praktische wijze de bedrijfsvoering verduurzamen, dat is de ambitie waar Greenway Consultancy met haar samenwerkingspartners voor staat.

s

De drijvende kracht achter Greenway Consultancy is Bart van der Ploeg.

Een ervaren, resultaatgerichte en bruisend van (duurzame) energie zijnde zelfstandig adviseur duurzame bedrijfsvoering. Na ruim 20-jaar bij KPN in diverse commerciële functies gewerkt te hebben, is hij zich gaan bezig houden met training, coaching en duurzaamheid.

Afgelopen jaren verzorgde hij lessen duurzaamheid namens de Milieudienst West-Holland, Gemeente Leiden en Sarah’s Wereld (www.sarahswereld.nl) aan leerlingen groep 7 & 8.

Nu is echt alle melk van supermarktketen Plus biologisch
7/9/2022, 04:38:00

meer ...

Daarnaast was hij mentor bij het jongeren project van Bedrijf & Samenleving in Haarlem (www.bedrijfensamenleving.nl), vertegenwoordigde Stichting Urgenda als regiospinner in de regio Zuid-Holland Noord (www.urgenda.nl) en is gemeenteraadslid in de gemeente Teylingen.

urgenda

Als persoon is hij overtuigd van de noodzaak om veel duurzamer met grondstoffen en andere rijkdommen van de aarde om te gaan dan nu veelal gebeurt. Dit door bewust en zuinig om te gaan met grondstoffen, producten en het milieu om op termijn als mensheid en samenleving te kunnen overleven.

Wat doet Bart zelf aan duurzaamheid en MVO?


Als je als bedrijf actief bent in het begeleiden van bedrijven en organisaties om duurzamer en maatschappelijk verantwoord te ondernemen, moet je dat natuurlijk ook zelf doen.

Hieronder enkele voorbeelden hoe Bart dit in de praktijk brengt:

  • De zogenaamde ‘quick wins’ als rijden in een hybride auto, reizen met de NS en korte afstanden lopen of fietsen, gebruik van groene energie en hiermee zuinig omgaan, zonnepanelen op eigen woning, afval scheiden en groente en fruit van het seizoen eten
  • Daarnaast verricht hij vrijwilligerswerk o.h.g.v. duurzaamheid, was mentor voor jongeren die dreigen het onderwijs zonder startkwalificatie te verlaten, regiovertegenwoordiger voor Urgenda en is bestuurslid van een stichting
  • Is lid van natuurorganisaties als WNF, Natuurmonumenten, Het Zuid-Hollands Landschap en de Vogelbescherming en teelt groenten in een biologische moestuin.


Meer informatie vindt u op deze website, LinkedIn, Facebook en Twitter.