Change Inc. (NL)

Change Inc. is het platform voor duurzame verandering. Sluit je aan en verander mee. Volg het laatste nieuws over duurzaamheid en het bedrijfsleven.

"Zeescheepvaart moet schoon, punt”
7/9/2022, 05:00:00

meer ...

Nu is echt alle melk van supermarktketen Plus biologisch
7/9/2022, 04:38:00

meer ...

log

'Bedrijven zijn geneigd te kijken naar oude successen en op dezelfde weg door te gaan. Terwijl het helemaal niet voor de hand ligt dat iets wat nu succes heeft, succes zal blijven hebben'

(Sheryl Connelly, Ford Motor Company)

Wat wordt verstaan onder een Duurzame of

Maatschappelijk Verantwoorde Bedrijfsvoering?

Duurzaam Ondernemen is een vorm van ondernemen & bedrijfsvoering gericht op economische prestaties (Profit/Prosperity) met respect voor de sociale en ethische kant (People) en binnen maatschappelijk acceptabele ecologische randvoorwaarden (Planet). Het gaat om het vinden van een goede balans tussen maatschappelijk welzijn, het milieu (ecologische voetafdruk) én rendement.

Er zijn vele definities van MVO. De door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) gehanteerde MVO-definitie in haar richtlijn voor duurzaam ondernemen (ISO 26000) luidt:


‘Het ondernemen van een organisatie met verantwoordelijkheid voor de impact van haar beslissingen en activiteiten op maatschappij en milieu door middel van transparant en ethisch gedrag’.

MVO

Waar grote organisaties over MVO spreken wordt voor MKB-bedrijven veelal over Duurzaam Ondernemen gesproken. Een praktische definitie hiervan is:

'Duurzaam Ondernemen is bij alle bedrijfsbeslissingen zowel een hoger bedrijfsrendement nastreven, als de kansen benutten voor een beter milieu en meer welzijn voor de medewerkers en de maatschappij.

Het gaat om activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht. Dit vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie'.

duurzaam_ondernemen

Een aantal begrippen komen bij duurzaam ondernemen steeds terug:


  1. Bij duurzaam ondernemen aanvaarden organisaties de verantwoordelijkheid voor hun invloed op de samenleving in drie dimensies van duurzaamheid: People (sociaal), Planet (ecologisch) & Profit/Prosperity (economisch)
  2. Deze verantwoordelijkheid strekt verder dan geldende wetten en gedragsnormen van organisaties verlangen. Men kijkt niet alleen naar de eisen in het 'hier en nu', maar ook de gevolgen voor 'daar en later'
  3. Organisaties spannen zich zichtbaar in om ongewenste effecten van hun producten en diensten te minimaliseren of te vermijden en vanuit hun kernkwaliteiten juist een bijdrage te leveren aan de maatschappij op ethisch, sociaal en ecologisch gebied
  4. Organisaties leggen transparant, eerlijk en publiekelijk verantwoording af voor hun handelen.


Samenvattend:

Met MVO wil een bedrijf of instelling een heldere en duurzame bedrijfsvoering nastreven en een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling van de maatschappij. Het gaat hierbij om de ethische, ecologische en sociale kant van ondernemen.


Wat levert Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op?


Vanuit een ‘hype’ is MVO inmiddels een serieus en onvermijdelijk onderdeel van de ondernemingsstrategie geworden. Overheidsinstellingen kopen duurzaam in, bedrijven stellen vaker MVO-eisen aan leveranciers en consumenten worden steeds kritischer. Daarbij wordt negatief presteren door sociale media berichtgeving genadeloos afgestraft.


Eigenlijk is er geen keuze wil een organisatie succesvol zijn en blijven. MVO en duurzaamheid zijn blijvende thema's geworden. Een duurzame organisatie speelt hierop actief in, anticipeert op deze maatschappelijke ontwikkeling en benut de kansen om meerwaarde te creëren voor mens, natuur & milieu en economie. Duurzaam ondernemen is vooral toekomstgericht en klantgericht ondernemen!


Duurzaam Ondernemen levert concreet op:

  • Omzet- en margeverhoging door innovatie, productontwikkeling en het betreden van nieuwe markten
  • Een beter imago, socialer gezicht en een betere concurrentiepositie
MVO
  • Kostenbesparing, continuïteit en efficiencyverbetering

  • Hogere medewerkers motivatie, meer elan & creativiteit en een positieve sfeer in de organisatie

  • Pro-actieve aansluiting op de versneld voortgaande maatschappelijke en economische ontwikkeling tot verduurzaming.


Aan u de keuze wat voor u de belangrijkste argumenten zijn. Investeren in MVO omdat het Hoort ('We moeten goed voor de wereld zorgen'), omdat het Moet ('Onze klanten verwachten of eisen het, we moeten aan bepaalde wetgeving voldoen') of omdat het Loont ('We produceren efficiënter en goedkoper, we innoveren en kunnen daardoor nieuwe markten betreden en klanten werven').