Greenway Consultancy

           Samen duurzaam vooruit!

 
 

'Wie goed om zich heen kijkt, ziet de duurzaamheid verandering gebeuren'

(Prof. Jan Jonker, hoogleraar Duurzaam Ondernemen)


 Onze Visie en Dienstverlening

_________________________________________________________________________________

 

Onze Missie: 

Bedrijven en organisaties begeleiden bij verduurzaming van de bedrijfsvoering, 

hierdoor concurrentievoordeel behalen en concreet bijdragen aan een duurzamere samenleving.


 

Visie en aanpak Greenway Consultancy

 

Duurzaamheid is hét thema voor nu en in de toekomst. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt de normaalste zaak van de wereld. Socialer Ondernemen wordt gemeengoed. 

Website MVO Nederland

Greenway Consultancy is ervan overtuigd dat succes op (langere) termijn is voorbehouden aan bedrijven die waarde weten te creëren door in te spelen op de economische, maatschappelijke en milieubehoeften van de wereld om hen heen.

Door duurzaamheid als strategische kans te zien, en deze te benutten, wordt een enorm potentieel aan ideeën, creativiteit en innovatie aangeboord. 

Bedrijven en organisaties die Duurzaam en Sociaal Ondernemen spelen een voortrekkersrol in de transitie naar een duurzame samenleving en worden daarvoor beloond door hun klanten, leveranciers en andere stakeholders.

  

De unieke bijdrage van Greenway Consultancy om organisaties succesvol te begeleiden naar een duurzame bedrijfsvoering:


 

 • Persoonlijke benadering
 • Professioneel
 • Kwaliteit leveren
 • Maatwerk: Samen met u én passend bij uw bedrijf of organisatie
 • Uw bedrijf of organisatie verder helpen door meerwaarde te creëren
 • Waarmaken wat we afspreken.


Duurzaam Ondernemen is te beschouwen als opbrengstfactor, ofwel extra waardecreatie,voor zowel de maatschappij, het milieu als de organisatie. Investeringen hierin leveren zowel financieel (kostenbesparing en duurzame inkoop) als qua innovatie, nieuwe klanten, marktpositie (imago en onderscheidend vermogen!) en medewerkers motivatie voordeel op. 

Ieder bedrijf en organisatie is uniek. Duurzaamheid keuzes moeten daarom aansluiten bij de ambities, doelstellingen en bedrijfscultuur van de organisatie. 

Greenway Consultancy stelt het bedrijf of de organisatie centraal en daagt haar uit strategie en bedrijfsvoering met een frisse, duurzame, blik en kritisch te bekijken. Dit op een praktische manier, zonder dikke rapporten. 

Samen identificeren we welke duurzaamheidsdoelstellingen het beste bij uw strategische, ethische en financiële doelen passen en vertalen deze in concreet Duurzaamheidsbeleid, een Duurzame Agenda en een Duurzaam Actieplan.

 

Dienstverlening Greenway Consultancy

 

Greenway Consultancy biedt een breed palet aan dienstverlening voor het realiseren van een duurzame bedrijfsvoering, zoals:

 

 • Ondersteuning bij het formuleren van duurzaamheid & MVO-doelstellingen en doorvertaling in een Duurzaam Actie Plan

Ondersteunen, adviseren en faciliteren bij het formuleren en uitvoeren van uw MVO-strategie en -beleid.

Website NBM
 • Projectmanagement 

Uitwerken structuur, organisatie & management en uitvoering van het Duurzaamheid Actie Plan & Projecten.

 • Workshops, trainingen en presentaties over duurzaamheid & MVO

Voor bedrijven, (maatschappelijke) organisaties, medewerkers en ZZP-ers die interesse hebben in duurzaamheid & MVO en willen weten wat ze hiermee kunnen.

Door een investering ad. € 2.500,00 binnen drie maanden een vliegende start met duurzaamheid en MVO maken.

 

Diensten kunnen zowel individueel, projectmatig als in pakketvorm afgenomen worden. Afhankelijk van de grootte van uw organisatie en uw wensen hanteert Greenway Consultancy vaste tarieven voor bijvoorbeeld het opstellen van een MVO-visie en bijbehorend stappenplan of het uitvoeren van een Quickscan. 

Daarnaast levert Greenway Consultancy maatwerk in de vorm van consultancy, project management en uitvoering van (in-company) trainingen, presentaties en workshops.


Partner van Duurzom

 

Website Duurzom

Samen sterk is een ander onderdeel van onze visie 

en dienstverlening.


 

Greenway Consultancy werkt samen met Duurzom, een landelijke netwerkorganisatie voor gemotiveerde duurzame ondernemers.

Duurzom wil verduurzaming van het bedrijfsleven verder ontwikkelen door duurzame ondernemers een duidelijke positie in de markt te geven en hen te ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van een Duurzame Agenda.

Hiervoor werken ondernemers samen in een zogenaamde Circle of Trust (CoT). De ondernemers delen hun Duurzame Agenda's en helpen elkaar bij het realiseren daarvan.


Om toe te treden tot een Circle of Trust hanteren we een 3-stappenplan:

 

 1. Aftasten van duurzaamheid intenties: Dit levert de ondernemer erkenning en herkenning en wordt tastbaar door uitgifte van een vignet
 2. Concretiseren van intenties: Dit resulteert in een actielijst oftewel een Duurzame Agenda
 3. Realiseren van intenties: We brengen gelijkgestemde ondernemers bij elkaar in een vertrouwenskring (Circle of Trust) die, onder onze begeleiding, samen werken aan de realisatie van elkaars Duurzame Agenda's.


Het volgen van deze drie stappen levert een onderscheidend vermogen, nieuwe business, snellere implementatie van duurzaamheid maatregelen en synergie met gelijkgestemden op. 

Deelnemende bedrijven aan een CoT komen periodiek bij elkaar om de voortgang van hun duurzame plannen te delen en elkaar daarbij te helpen. Vaak is het mogelijk ideeën gezamenlijk op te pakken. Dit blijkt heel motiverend te werken. Meer over onze werkwijze kunt u vinden op de website van Duurzom (www.duurzom.nl).

Greenway Consultancy zet als procesbegeleider een Circle of Trust op in de regio Leiden/Duin- en Bollenstreek. 


In onderstaand filmpje vindt u informatie over de Duurzom-aanpak en motieven van een aantal MKB-ondernemers om te investeren in duurzaamheid en te participeren in een Circle of Trust.


 

ExternalVideoWidget

 


Jaarlijks worden twee landelijke Themabijeenkomsten georganiseerd waarin gelijkgestemde duurzame ondernemers elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en interessante informatie over duurzaam ondernemen en duurzame initiatieven krijgen.